Kalender

17/03/2018 - 09:00
Nog 0 plaats(en)
26/05/2017 - 08:30
Nog 3 plaats(en)

Cyclus lassen

€ 480 (incl. BTW)
Plaats van de opleiding: 

Touring Training Center

Britse 2de Legerlaan 625
1190 Brussel
Praktische basisopleiding specifiek gericht op de amateur restaurateur van oldtimer voertuigen, geen metaalconstructie.

Deze cursus is geen beroepsopleiding.

Er wordt uitsluitend gewerkt met koudgewalst blank staal, ook carrosserieplaat genoemd , plaatdikte 0,8mm

Het autogeen lastoestel waar mee wordt gewerkt is een basistoestel beschikbaar in de normale detailhandel toegankelijk voor de particulier.

De cursist zal een infofiche verkrijgen mbt veilig werken met een acetyleen-zuurstofbrander.

1.Autogeen lassen (chalumeau)

Leerdoelstellingen :

 • herkennen van de te gebruiken materialen , gereedschap & toelichting
 • Veiligheid : gebruik & opslag gassen
 • Onderdelen lasapparaat & veiligheid
 • Gebruik van de persoonlijk beschermingsmiddelen (PBMS) : lasbril & handschoenen
 • Ddo's & don'ts
 • Gevaar aankopen via internet : duiding

Basis oefeningen :

 • Correcte afregeling ontspanners : werkdruk
 • Correcte vlaminstelling
 • Aanleren juiste invalshoek-lassnelheid en lashoogte
 • Basisprincipes autogeen lassen carrosserieplaat
 • Werken zonder toevoegmateriaal : "boord-aan-boordprincipe"
 • Werken met toevoegmateriaal

Praktijk :

 • aan-en uitzetten lastoestel                                                                             
 • regeling werkdruk in functie van de vlam
 • correcte afstelling vlam
 • Lasbad : duiding en demonstratie
 • Praktijk oefeningen 

2. MIG lassen (halfautomaat)

Leerdoelstellingen :

 • Herkennen van de te gebruiken materialen , gereedschap & toelichting
 • Veiligheid : gebruik & opslag gassen
 • Onderdelen lasapparaat & veiligheid
 • Gebruik van de persoonlijk beschermingsmiddelen (PBMS) : lasbril & handschoenen
 • Ddo's & don'ts
 • Gevaar aankopen via internet : duiding

Basis oefeningen

 • Correcte afregeling ontspanner : werkdruk
 • Veilgheid mbt slijpwerkzaamheden
 • Individuele bescherming
 • Brandgevaar
 • Meetoefening – accuraatheid
 • Vertinnen lasnaad demo & duiding

Praktijk

 • aan-en uitzetten lastoestel
 • correcte afstelling ontspanner mbt verbruik L/u
 • correcte afregeling ontspanner : werkdruk
 • Veilgheid mbt slijpwerkzaamheden :
 • Individuele bescherming
 • Brandgevaar
 • Meetoefening - accuraatheid
 • Vertinnen lasnaad demo & duiding
 • Praktijk oefeningen 

​Opmerkingen :

we staan garant voor een individuele begeleiding van de cursisten dwz : indien de cursist door omstandigheden een les moet overslaan , wordt hij individueel bijgewerkt            

we vragen wel dat iedere cursist zich ertoe engageert om aanwezig te zijn bij elke cursus .              

de reeds aanwezige basiscompetenties van de aanwezige cursisten heeft een rechtstreekse invloed op de evolutie van de cursus en het leerprogramma en    

kunnen verschuivingen binnen de lessen veroorzaken en/of aanleiding geven tot aanpassingen van de leerinhouden 

Cyclus van 5 sessies van 3h30 : 26/05 + 02/06 + 09/06 + 23/06/2018 + 30/06/2017

Timing : 8h30 - 12h30