Low Emission Zone - Bericht van de BFOV aan de oldtimer liefhebbers

De BFOV wordt overspoeld met vragen betreffende de LEZ (LOW EMISSION ZONE) en begrijpt de ongerustheid van onze oldtimerliefhebbers. Na Antwerpen, zullen ook Gent, Mechelen, … en wie weet welke andere Vlaamse gemeente nog, een LEZ invoeren.

Dit brengt uiteraard het oldtimertijdperk in gevaar, niet alleen onze hobby maar ook de economie die onze hobby met zich meebrengt.

De BFOV ontvangt eerstdaags een advies van een advocatenkantoor en werkt aan een actieplan om de Vlaamse Regering ervan te overtuigen om de kaderwetgeving aan te passen waar er een duidelijke, uniforme en aanvaardbare oplossing wordt omschreven voor onze oldtimers.

Brussel zal vanaf 2018 ook een LEZ invoeren maar daar hebben we als federatie de enige juiste uitzondering bekomen namelijk voor alle oldtimers van meer dan 30 jaar oud zonder bijkomende belasting. Laten we hopen dat de Vlaamse Regering ons hierin zal volgen.

Voor de inwoners van Wallonië kunnen we melden dat er nog geen intenties zijn, maar waarschijnlijk zal het niet lang meer duren of de Waalse Regering zal volgen met een dergelijke kaderwetgeving.

We roepen alle oldtimerliefhebbers op om onze berichtgeving de komende weken goed op te volgen.

Wees ervan overtuigd dat we alles in het werk stellen om onze hobby naar de toekomst toe veilig te stellen.

Peeter Henning

CEO BFOV