HEV 2 Reloaded

 

Wie is er bezorgd?

Alle werknemers in de automobielsector.

Herinnering :

Elektrische voertuigen zijn uitgerust met een elektromotor als krachtbron en een energieopslagsysteem voor hoge spanning(HS). Hybridevoertuigen hebben daarnaast ook een verbrandingsmotor. Zij brengen nieuwe risico's met zich mee die bij ondeskundige ingrepen tot ernstige letsels of aanzienlijke schade kunnen leiden. Ze vereisen van de werknemers niet alleen nieuwe kennis, maar ook een passende houding tegenover veiligheid. Het is de taak van de werkgever toe te zien op de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers.

De sectorale regeling en de 3 certificeringsniveaus

Het sectorale certificaat moet minimaal van het niveau zijn van de beroepsactiviteiten van de werknemer. Deze norm vertaalt zich naar 3 niveaus. Elk niveau omvat een opleidingsprogramma dat afgestemd is op de kennis met betrekking tot de taken die worden uitgevoerd op de werkplek. Het omvat ook de proef die met succes moet worden afgelegd om het certificaat te behalen. Voor sommige niveaus worden voorwaarden gesteld. Het certificaat dat behaald wordt voor een bepaald niveau, is ook geldig voor de lagere niveaus. 

HEV1: de gesensibiliseerde medewerker

HEV2: vakbekwame medewerker

HEV3: de gespecialiseerde medewerker

 

Dit certificaat is 6 jaar geldig.​

Het trainingscentrum biedt u binnenkort data voor deze "upgrade" cursus (HEV2 Reloaded)

Less meer: http://www.educam.be/partner/nl/certificering/veilig-werken-aan-hybride-en-elektrische-voertuigen-hev